Malerier | Tegninger | | Kartografi | Frottager | Foto | Performance Kunstneren/CV | Til hovedsiden


 
 

Kunst på viddene
Av Mona Larsen-asp (VG 27. Juni 1986)

Med 18000 kroner i statsstøtte er skrapgods plassert i Gudbrandsdalens vakre natur. Nå ber Øyer bygningsråd om at kunstverket fjernes straks.
Kunstnerne Egil Martin Kurdøl fra Lillehammer og Tron Kittelsen fra Oslo kjøpte noen gamle industrideler. Dermed var grunnlaget for et kunstprosjekt i Øyer kommune lagt. Først troppet de to opp hos Gudbrandsdalen Skogforvaltning. Der ble det gitt tillatelse med forbehold, og under forutsetning av at kunstverket skal tas ned igjen neste år. Så trasket Kurdøl og Kittelsen til kommunehuset i Øyer, hvor de pratet med rådmannen. Der ble det gitt nok en tillatelse. Denne gang til motorisert ferdsel slik at skrapet kunne kjøres inn og ut av vidda. Kittelsen og Kurdøl anså med dette kunstprosjektet for å være klarert med kommunen. Akkurat der og da vurderte ikke rådmannen prosjektet som et byggverk som bygningsrådet måtte godkjenne. En slik vurdering ble gjort i ettertid. Så endte kunstprosjektet på bygningsrådets kontor. Der ristet medlemmene på hodene og bestemte at naturen ikke skal skjemmes av kunst. -Vi vurderte ikke kunstverkets utseende. Vi ville sagt nei til enhver form for kunst plassert på Øyerfjellet, forsikrer avdelingsdirektør Knut P. Aslie i Øyer kommune. Men da var skrapet kjørt ut på Øyerfjellet allerede. Kittelsen og kurdøl har de siste dagene holdt på med finpussingen av industridelene sine. For å avstemme dem i forhold til linjene i naturen. Så gjenstår å se hvem av dem som har vært lengst ute på viddene i sakens anledning.


(Første artikkel) | Tilbake til avisartikler om "Syklon" | Neste artikkel->
 
 

Sidene er laget av studenter ved HiG - Sist oppdatert: juni 2017