Malerier | Tegninger | | Kartografi | Frottager | Foto | Performance Kunstneren/CV | Til hovedsiden


 
 

"Syklon" får stå - Fylkesmannen opphevet Øyer bygningsråds vedtak
(Dagningen 24. Oktober 1986)

Alle fordommer om kunst, antikulturelle holdninger, usikkerhet for et ukjent område, i forbindelse med installasjonen "Syklon" på Slåsæterfjellet i Øyer, ventes nå å forstumme etter at fylkesmannen i Oppland har opphevet Oppland bygningsråd vedtak om å nekte kunstnerne Egil Martin Kurdøl og Tron Kittelsen å plassere gjenstander i nevnte fjellområde.
Fylkesmannens konklusjon gledet oss meget. Etter vårt syn har vi hele tiden opptrådt redelig i saken. "Syklon" får nå stå vinteren over av hensyn til fotografering framover høst og vinter. Vi har tettet igjen åpningene av hensyn til viltet. "Syklon" vil bli demontert innen 1. oktober 1987, sier Egil Martin Kurdøl til Dagningen.
Etter de negative vedtakene i Øyer bygningsråd gikk det slik at installasjonen "Syklon" ble antatt på Statens Høstutstilling i Oslo i en presentasjonsserie med lysbilder. Det var den 18. juni i år at Øyer bygningsråd nektet utplassering i fjellet. Dette vedtaket ble påklaget til bygningsrådet, men bygningsrådet opprettholdt sitt vedtak i et møte den 13. august. Fylkesmannen fikk oversendt saken fra Øyer kommune 20. august. Den 10 september foretok fylkesmannen befaring av "Syklon" på Slåsæterfjellet.

Bygningsrådet viste ikke til lovhjemmel

Fylkesmannen påpeker i sitt brev til Øyer bygningsråd at rådet ikke har vist til noen lovhjemmel for sitt vedtak i saken. Det skulle vært gjort i henhold til forvaltningsloven. Fylkesmannen antar at prosjektet omfattes av reglene om midlertidige konstruksjoner i bygningsloven. Forhåndsmelding om utplassering er gitt bygningsrådet i brev av 28. mai til Øyer kommune.
I brevet fra fylkesmannen sies det videre at det neppe er tilstrekkelig grunnlag for å hevde at prosjektet fører til vesentlige ulemper for omgivelsene fordi det er skjemmende. Fylkesmannen mener videre at det heller ikke er tale om noen forurensning av betydning, og en har merket seg at kunstnerne Egil Martin Kurdøl og Tron Kittelsen i avtalen med Skogforvaltningen har forpliktet seg til å fjerne installasjonene og rydde området innen 1. oktober.
Klagen av kunstnerne tas til følge. Fylkesmannen opphever bygningsrådets vedtak og gir med dette samtykke til at Egil Martin Kurdøl og Tron Kittelsen kan ha angjeldende prosjekt plassert i området ved Slåsæterfjellet i samsvar med den avtale Gudbrandsdal Skogforvaltning og kunstnerne har inngått. Vedtaket er gjort med medhold i plan- og bygningsloven.
Egil Martin Kurdøl sier at han og Tron Kittelsen har møtt mye negativ og intolerant kritikk av installasjonen "Syklon". Begge har den oppfatning at folk får mene det de vil om installasjonen. Noen har kalt den skrap.
Kunstnerne har på den annen side også mottatt mange positive signaler, og som kuliminerte med at Statens Høstutstilling med sine faglige juryer lot installasjonen passere.

leder


<-Forrige artikkel | Tilbake til avisartikler om "Syklon" | (Siste artikkel)
 
 

Sidene er laget av studenter ved HiG - Sist oppdatert: juni 2017