Malerier | Tegninger | | Kartografi | Frottager | Foto | Performance Kunstneren/CV | Til hovedsiden


 
 

"Kunstverket" i Øyerfjellet
Øyer Natur- og miljøvern
Trond Nerli(leder)
(Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer 1. August 1986)

Hvorvidt det oppsatte "kunstverket" på Slåsæterfjellet i Øyer er kunst eller ikke har ikke vi de beste forutsetninger til å bedømme.
Som naturvernforening, med vern om naturmiljøene som et av hovedarbeidsfeltene, finner vi imidlertid oppføringen på Slåsæterfjellet som et svært skjemmende fremmedelement. Alle som er glad i å ferdes i norsk fjellnatur, med sitt varierte plante- og dyreliv, går aldri tomme for nye opplevelser. Naturen skulle derfor ikke trenge denne slags tilføyelser for å øke opplevelsesrikdommene. Det er ikke i vår interesse å kritisere de personer som har fattet interesse for selve "kunstverket", men la det ialle fall snarest bli flyttet fra Slåsæterfjellet. Vi kan heller ikke se at det er kommet hit på rettmessig måte. Grunneieren, Gudbrandsdal Skogforvaltning, ga sin godkjennelse under forutstning av at Øyer bygningsråd sa ja. I mellomtiden hadde imidlertid rådmannen gitt tillatelse til traktortransport innnover snaufjellet! Med dagensstrenge restriksjoner på motorisert ferdsel i utmark vekker også denne siden av saken stor forbauselse hos oss. Vi håper nå at fylkesmannen i Oppland vil ta det nødvendige initiativet til å få den etterhvert så omstridte utstillingen fjernet.


<-Forrige artikkel | Tilbake til avisartikler om "Syklon" | Neste artikkel->
 
 

Sidene er laget av studenter ved HiG - Sist oppdatert: juni 2017